Menjadi manusia yang kreatif adalah kemauan semua orang bahkan yang berkerja di pelbagai bidang